Kategori: Arabalar

İlk Petrol Yakıtlı Araç Nerede İcat Edilmiştir?

İlk Petrol Yakıtlı Araç Nerede İcat Edilmiştir?

 Otomobil Nedir?

Otomobil yolcu taşımaya uygun kendi motorunu kendi taşıyabilen kara yolu taşıtıdır. İlk başlarda otomobil üç tekerlekli üretilmiştir ama denge sorunu olduğu için sonra dört tekerlekli üretilmeye başlanmıştır.

 Otomobil Ne Zaman, Kim Tarafından Bulundu?

Otomobil bulmak için çalışmalara ilk başlayan insan Fransız asıllı Nicholas Joseph Cugnot olmuştur. Cugnot büyük bir buhar kazanından gücünü alan üç tekerlekli bir araç yaptı ve üretime başladı. Daha sonra Amerika asıllı bir araştırmacı olan Oliver Evans kendi kendine hareket eden üretmek için patenti aldı. Oliver Esans tasarladığı araba dört tekerlekliydi. İlginç olan ise araba hem suda hem karada arkadaki panelleri nedeniyle gidebilmekteydi.

 İlk Benzinli Otomobil Nerede, Kim Tarafından Nasıl Bulundu?

Alman asıllı Gottlieb Daimler tarafından 1887 yılında benzinle çalışan bir otomobil üretildi. Gottlieb Daimlerden sonra Birleşik Amerikalı iki kardeş Charles ve Frank Duryea 1892 ve 1893 yıllarında benzinle çalışan ilk otomobillerini yaptılar. Charles ve Frank bu otomobile atsız araba adını vermişlerdir. Böylelikle ilk petrol yakıtlı araç üretilmiştir.

İlk Petrol Yakıtlı Araç Nerede İcat Edilmiştir?

Bu kardeşlerden sonra kimse farklı bir otomobil üretmedi. Herkesin ürettiği otomobiller genellikle iki kardeşin yaptığı otomobillere benzemekteydi. İki kardeş ilerleyen yıllarda farklı farklı zaman aralıklarında araçlarına yeni şeyler eklemişlerdir. Transmisyon kayışı ve arka tekerleklere hareket sağlayıcı bir zincir eklemişlerdir. Bu eklemeleri yapmalarının amacı ve yaptıklarındaki sonuç iki kardeşin otomobilleri daha güvenli ve daha uzun süreli yol yapma nitelikleri kazanmıştır.

İlerleyen yıllarda kardeşlerin atsız arabaları zayıf ve yetersiz bulunup günümüzdeki otomobillere benzer modeller yavaş yavaş üretime başlamıştır. Lastik tekerler kullanılmaya başlandı ve otomobilin daha kuvvetli olması için otomobilin gövdesinde çelik kullanıldı. Bu uygulamalar yapıldıktan sonra insanlara hayal olan otomobiller günümüzde modern olarak üretilmektedir.

İlk Arabalar Hangi Malzemeler İle Yapılmıştır?

Hayatın olmazsa olmazı olan arabalar hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. 21. YY’da herkes gerek kendi aracını gerekse toplu taşıma araçlarını gün içerisinde çok kez kullanır. Ancak yaşamın bu denli içerisinde olan arabaların nasıl bugüne geldiğini bilen kişi sayısı oldukça azdır.

 Arabaların Tarihi

Tarihine değindiğimizde akla bir çok soru hücum edebilir ancak kesin olarak ‘İlk araba kaç yılında yapılmıştır?’ sorusuna cevap vermeye imkan yoktur. Araba birden bire icat edilmemiş, dünyanın farklı yerlerinde yapılan buluşların bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Özetle modern bir arabadan ziyade belli tarihlerde belirli tarzda arabalar yapılmış fakat o zamanlarda bir motor kullanılmamıştır. O halde ilk arabalar hangi malzemeler ile yapılmıştır?

 İlk Arabaların Yapım Aşaması

Tekerleğin ve kızağın bulunmasıyla basit araç yapımları ortaya çıkmaktadır. İlk çağ kavimleri denildiğinde akla gelen adak heykelcikleri, eski zamanda arkası açık iki tekerlekli savaş arabalarını düşündürmektedir. Motor olmadığından hayvan ya da insan gücü söz konusudur. 9. yüzyılın getirileriyle birlikte arabaların üzeri kapanmış, 1400’lü yıllarda yay makas kullanarak sarsıntıların azaltılması amaçlanmıştır. Yine bu zamanlarda Almanya’da koçu arabaları, Anadolu’da kağnı, Uzakdoğu’da ise çekçek adı verilen arabalar yapılmıştır. 16-17. yüzyıllarda fayton ve kupa yapımı baş göstermiştir.

İlk tekerleğin icadından günümüz arabalarına kadar ki zamandan sonra makine gücü ile çalışan ilk arabanın yapımı 1600’lü yıllara kadar dayanır. Newton’un !680 yılında tasarladığı buharlı makine ile çalışan araba ilk atsız araba anlamına gelen ‘otomobil’ adını almıştır. Tüm bunlar aslında buluşların icatları, ortaya çıkan icatların bir araya gelmesi ile de yeni icatların ortaya çıkması ile olmuştur. Newton’un buharlı makine ile çalıştırdığı ilk arabaya herkes zamanla yeni bir şeyler eklemiş ve bugün kullanılan modern arabalar ortaya çıkmıştır.