Vakıfbank Bankası Açılış Saati Kaçta Açılıyor

Vakıfbank Bankası Açılış Saati Kaçta Açılıyor

Bankacılık sektörü 21.yüzyılda da dönemin en önemli sektörlerinden biri konumundadır. Yıllar yılı gelişim gösteren bu sektör 2000’li yıllara gelinmesiyle telefon ve internet kullanımının artık hemen hemen her yerde olmasıyla iyice gelişim göstermiş haldedir.

Türkiye’de de yerli, yabancı, kamusal, özel olmak üzere birden fazla banka bulunmaktadır. Son dönemde Arap ülkelerinin yatırımıyla birlikte Arap sermayesi de bankacılıkta yerini Türkiye’de almıştır.

Faiz anlayışı yerine farklı bir anlayış getiren bu bankalar sermayesinin dini kökeni üzerinden faiz kavramını kaldırmıştır. Bunun yerine kar payı olarak ele alınan bir yöntem seçilmiştir.

Vakıfbank Bankası Açılış Saati Kaçta Açılıyor

 Kar payı nedir?

Kar payı bu bankaların belli bir dini algı üzerinden işlemeleriyle ilgilidir. İslami yapıda faizin haram olmasından dolayı faiz kavramı yerini kar payına bırakmıştır. Örneklendirmek gerekirse bir araba almak istiyorsunuz ve fiyatı 30.000 TL bankadan kredi istiyorsunuz. Banka size belli bir yüzde oranında faizle para vermek yerine arabayı satın alıp size satıyor gibi kodluyor bu işlemi.

 İnternet bankacılığı

Yazının başında da bahsettiğimiz gibi banka sektörü gelişimini 21.yüzyılda oldukça açık bir şekilde belli etmektedir. Bunun en büyük örneği olan internet bankacılığıysa eskiden banka şubelerinde yapabildiğimiz birçok işlemi bir kaç işlemle telefon veya bilgisayar aracılığıyla yapmayı bize sunuyor. Örneğin; kredi başvurusu yapmak, para transferi, fatura ödemesi, müşteri hizmetleri gibi düşünülebilir. Ayrıca bu şekilde belli saatlerde çalışan şubelerin mesai saatleri bizleri artık o kadar da ilgilendirmemeye başlamış oldu.

Yine de bazen işimiz düşmüyor değil. İnternette en çok aranan şeylerden biri de banka şubelerinin çalışma saatleri oluyor. Yazımıza son vermeden önce bankaların çalışma saatlerini yazdığımız bir açıklamayla veda edelim.

 Banka mesai saatleri

Genelde tüm bankalar saat 09.00-17.00 arasında çalışırlar. Hafta sonlarıysa kapalıdırlar. Örneklendirmek gerekirse Vakıfbank bankası açılış saati kaçta açılıyor diye soracak olursak cevabımız şöyle olacak; Hafta içi 09.00’da açılıyor. Yalnızca bu banka değil tüm bankalar için aynı saatler geçerli.

İlk Arabalar Hangi Malzemeler İle Yapılmıştır?

Hayatın olmazsa olmazı olan arabalar hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. 21. YY’da herkes gerek kendi aracını gerekse toplu taşıma araçlarını gün içerisinde çok kez kullanır. Ancak yaşamın bu denli içerisinde olan arabaların nasıl bugüne geldiğini bilen kişi sayısı oldukça azdır.

 Arabaların Tarihi

Tarihine değindiğimizde akla bir çok soru hücum edebilir ancak kesin olarak ‘İlk araba kaç yılında yapılmıştır?’ sorusuna cevap vermeye imkan yoktur. Araba birden bire icat edilmemiş, dünyanın farklı yerlerinde yapılan buluşların bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Özetle modern bir arabadan ziyade belli tarihlerde belirli tarzda arabalar yapılmış fakat o zamanlarda bir motor kullanılmamıştır. O halde ilk arabalar hangi malzemeler ile yapılmıştır?

 İlk Arabaların Yapım Aşaması

Tekerleğin ve kızağın bulunmasıyla basit araç yapımları ortaya çıkmaktadır. İlk çağ kavimleri denildiğinde akla gelen adak heykelcikleri, eski zamanda arkası açık iki tekerlekli savaş arabalarını düşündürmektedir. Motor olmadığından hayvan ya da insan gücü söz konusudur. 9. yüzyılın getirileriyle birlikte arabaların üzeri kapanmış, 1400’lü yıllarda yay makas kullanarak sarsıntıların azaltılması amaçlanmıştır. Yine bu zamanlarda Almanya’da koçu arabaları, Anadolu’da kağnı, Uzakdoğu’da ise çekçek adı verilen arabalar yapılmıştır. 16-17. yüzyıllarda fayton ve kupa yapımı baş göstermiştir.

İlk tekerleğin icadından günümüz arabalarına kadar ki zamandan sonra makine gücü ile çalışan ilk arabanın yapımı 1600’lü yıllara kadar dayanır. Newton’un !680 yılında tasarladığı buharlı makine ile çalışan araba ilk atsız araba anlamına gelen ‘otomobil’ adını almıştır. Tüm bunlar aslında buluşların icatları, ortaya çıkan icatların bir araya gelmesi ile de yeni icatların ortaya çıkması ile olmuştur. Newton’un buharlı makine ile çalıştırdığı ilk arabaya herkes zamanla yeni bir şeyler eklemiş ve bugün kullanılan modern arabalar ortaya çıkmıştır.

Şafi Mezhebine Göre Namaz Nasıl Kılınır?

Şafi ve Hanefi mezheplerinin her ikisinde de namaz kılmak farz olmasına rağmen namazın kılınışı farklılıklar göstermektedir. Bu konu hakkında bilgi edinmek isteyip te Şafi mezhebine göre namaz nasıl kılınır? Sorusunun cevabını arayanlar için bu yazımızda Şafi mezhebindeki namazın farklılıklarını anlatacağız.

Hanefi mezhebine göre namaza başlanırken Sübhaneke okunmaktadır fakat Şafi mezhebine göre namaza “Veccehtü” duası ile başlanılmaktadır. Ayrıca Şafi mezhebinde namazda okunan ettehiyyatu ve kunut duaları daha farklıdır. Şafi mezhebinde namaz kılınırken zammı süreden önce besmele çekmek zorunludur.

safi-mezhebine-gore-namaz-nasil-kilinir

Çekilmeze namaz bozulmuş kabul edilmektedir. Ayrıca her farz namazından sonra Ayetel kürsi okumak sünnet kabul edilmektedir. Ettehiyyatu okunurken işaret parmağının kaldırılması da sünnet kabul edilmektedir.

Şafi mezhebinde namaz kılınırken okunan ayetler ve dualarda bazı farklılıklar olduğu gibi namazın kılınışında bedenen yapılan hareketlerde de bazı farklılıklar görülmektedir. Örneğin Şafi mezhebine göre çıplak ayakla namaz kılınmaz. Ayrıca kıyamda iken ayakların birbirinden sadece dört parmak mesafesinde açılması gerekmektedir. Kıyamda durulurken ise sağ elin işaret ve başparmakları ile sol elin bileğinin kavranması uygun görülür.

Kök Neden Analizi Nasıl Yapılır?

Kök neden analizi bir sorunun asıl nedenlerini ortaya çıkartıp sorunu kökten çözmeyi amaçlayan bir analiz şeklidir. Bu yöntem neden’e dayanır. Yöntem yaklaşımı olarak soruna tarafsız ve analitik bir düşünme yöntemi gerektirir. Burada amaç sistemdeki arıza ve sıkıntının giderilmesidir. Sonuçta bir problemin üzerini örtmek veya göz ardı etmek o sorundan kurtulmayı sağlamaz. Fırsat ve şartlar oluştukça tekrar ortaya çıkar. İşte bu kök analiz yöntemi sorunu kökten çözüp bitirmeyi hedefler.

Kök Neden AnaliziBu analiz yönteminde beyin fırtınası balık kılçık diyaframı akış şeması ağaç diyagramı ve çeşitli grafikler kullanılır. Kök analiz yöntemi mal ve hizmet üreten hemen hemen tüm sektörlerde ve sağlık kurumlarında oldukça sık kullanılmaktadır.

Kök neden analizi nasıl yapılır? Bu yöntem uygulanırken neden sorusu sorulur ve cevap aranır. Bu nedene cevap olabilecek nedenler ortaya konur. Her bir nedenin alt kısımları belirlenir. Sonra bahsedilen beyin fırtınası balık kılçık diyaframı akış şeması gibi araçlar kullanılarak neden ortaya çıkarılır analiz edilir.

Korku Namazı Nasıl Kılınır?

Korku namazı İmam-ı Azam ve İmam Muhammed’ e göre caizdir, İmam Yusuf’a göre ise bu namaz Peygamber Efendimizin dönemine aittir. Korku namazının amacı düşman saldırısı altında olan, sel ya da baskın altında olan cemaatin kendilerini yöneten kişi imam seçip nöbetli bir şekilde namaza gitmeleridir.

Korku Namazı

Bunu şu şekilde yapmaktalar;

İlk olarak bir kısım düşmana karşı savaşırken bir kısmıda imam arkasına geçere ve ona uyar. İmam arkasındakiler 2 kez secde ettikten sonra düşmanın karşısına giderler ardından diğer grup imam arkasına gelir ve devam ederler. Ardından bu grupta ayrılarak düşman başına gider ve imam yalnız bir şekilde selam verir ve namazını bitirir.

Ardından birinci kısım döner namazını kıraatsız olarak kılar ve geri döner. Çünkü namaz lahik olmuştur. Ardından diğer grup gelerek namazını kıraatsız olarak kılar selam verip geri dönerler. Bunlar ise mesbuk olmuşlardır. Ve bu durumda 2 tarafta namazını kılmışlardır.