İnternet Üzerinden Kolayca Alışveriş Yapmak

İnternet alışverişi çoğu insanın gözünü korkutan bir eylem olmakla birlikte bu denli bir ön yargı ile yaklaşılmamalıdır, çünkü çağımız teknoloji çağıdır ve bununla beraber getirdiği bir artı özellik olan internet alışverişinden yararlanmak bize kolaylık sağlamaktadır.

İnternette Alışveriş Nedir?

E-ticaret, insanlara oturdukları yerden alışveriş yapma kolaylığını sağlamaktadır. Büyük bölümü internet ile geçmekte olan hayatımızda bir avantajdır. Yıllar geçtikçe sayıca artan e-ticaret siteleri de insanların buna olan ilgisini göstermektedir.

İnternette Alışveriş Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Yapılması gerekilen işlere ayırdığımız zamandan alışverişe kalmadığında, bu noktada bizim için işleri kolaylaştıran hizmet internet alışverişidir. Alışveriş zaman ister ve internet alışverişi ise zamandan kısmadan, gecenin bir yarısında bile beğenilen bir ürünü satın almayı sağlayan bir mekanizmadır. Mağazalarda geçerli olmayan indirim ve kampanya fırsatlarını internet alışverişinde yakalamak mümkündür ve bu ekonomik olarak bir avantajdır. Ayrıca artık kullanılmayan, dolapta bekleyen eşyaların satışının başlaması ile satıcı için kolay bir elden çıkarma yöntemi iken, aynı zamanda alıcılar için beğenilen ürünü çok az bir meblağ ile alma şansı yaratmaktadır. Gerekli araştırmalar ile güvenli bir platform bulunduktan sonra internet alışverişi, artık bir tutku haline gelebilen bir faaliyettir.

Güvensizlik duyulmasının önüne geçilebilmek adına platformlar iade şansını, banka korumalı ödemeyi, aynı ürünü almış bir kullanıcının puanlamasını, ürün hakkında yorum yapmasını ve ürünü fotoğraflamasını sağlayan özellikleri çıkarmıştır. Bunlar alışverişi daha da kolaylaştıran ve insanı alışverişe teşvik eden birer artıdır. İnternet alışverişi aynı zamanda kilometrelerce öteden, mağazalardaki fiyatın yarısına aynı ürünü kapımıza dek getirme olanağını bize verir.

İnternet alışverişinden korkmak yerine, küçük adımlarla başlamak bizim için yararlıdır. Fotoğrafını gördüğümüz bir ürünü mağazalarda aramaktansa o an sepete atma lüksü veren e-ticaret hayatımızı kolaylaştırmıştır.

Yıllık Sanayı Ve Hizmet İstatistikleri

Ülkemizde sektör paylarının raporlanması TÜİK tarafından yapılmaktadır. 2015 yılında yapılan rapor incelendiğinde sanayi sektörünün, hizmet sektörünün gerisinde kaldığı incelenmektedir. Buna rağmen sektör paylarında en fazla ciroya sahip olan sektör sanayi sektörü olarak belirlenmiştir. Bu demek olmalıdır ki sanayi sektörüne yönelip yatırım yapmak önem teşkil etmektedir.

Rapor incelenmeye devam edildiğinde;

Hizmet istatistikleri % 36,8 ile sektörler arasında birinci sırada olmuş.

Sanayi istihdam oranı ise %28,8 oranıyla hizmet sektörünü takip etmiştir.

Pazar Payı;

Pazar payında cirosu % 15,7 olan hizmet sektörünün% 36,8’ini ulaştırma ve depolama hizmetleri oluşturmaktadır. Hizmet sektöründe ulaştırma ve depolamanın önemi ortaya çıkmaktadır.

Hizmet payları incelendiğinde ulaştırma ve depolamayı sırasıyla;

4 idari ve destek hizmetleri

8 konaklama ve yiyecek

8 bilgi ve iletişim

9 mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler

9 diğer

takip etmektedir.

Hizmet sektörünün istihdam oranında birinci sırada olmasına rağmen yıllık yaptığı cironun az olması bu alan ile ilgili çalışmalar ve maliye politikalarının yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Hizmet Sektörü mü Sanayi mi?

Hizmet sektöründe cironun az olması ve istihdamın fazla olması karlılığı azaltmaktadır. Sanayi sektöründe ise durum tam tersi olarak işlemektedir. Fakat buna rağmen girişimcilik oranına bakıldığında sanayi sektörüne girişim yapan iş adamları son sıralarda yer almıştır. ,8 olarak gerçekleşmiştir. Hizmet sektörü ise düşük cirosuna rağmen %41,7 ile birinci sırada yer almıştır. Yani her gün bir kaç tane hizmet sektöründe şirket kurulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu şirketler kuruldukları hızla yıkılmaktadır. Hizmet sektöründe girdi ve çıktıların tam olarak belirlenmesi ve yanlış yönlendirmeler sonucu balıklama sektöre atlanılması bu sonuçları doğurmaktadır.

Fakat güçlü bir ekonomi için reçete ortada, ülkenin sanayi ve sanayi kollarına yönelmesi, girişimcileri sanayi kollarında desteklemesi ve teşvik etmesi gerekmektedir.

Yeni Bir Çağ: Bitcoin

Bitcoin Nedir?

Son günlerde herkes tarafından oldukça merak edilen ve ilgi gören Bitcoin, aslında temel olarak bir yazılım sisteminden oluşmaktadır. Çıkış yılından bu yana % 1500 kat gibi bir oranla artış gösteren ve çoğu yatırımcısına servet kazandıran Bitcoin, bu yükselişini yapısı ve Bitcoin arkasındaki CEO’suna borçludur. Bitcoin temel olarak sanal para gibi algılansa da aslında temelde “Block chain” sisteminin sadece bir parçasıdır. Hiç bir devlet ve otoriteye bağlı olmayan ancak, arz ve talep ilişkisi ile değer kaybedip ya da değer kazanan block chain sistemindeki 70 sanal paradan en önemli ve en değerli olanıdır.

Bitcoin Yapısı

Bitcoin 21 milyon adet ile sınırlandırılmış ve bunun sadece belli bir kısmı piyasa da aktif olarak kullanılmaktadır. İşlem hızı yüksek olması nedeniyle günümüz de oldukça yaygınlaşmaktadır.

Bitcoin Nasıl ve Hangi Borsalardan Alınmalıdır?

Bitcoin’e ulaşmak, Bitcoin Borsa ya da madencilik yöntemi ile mümkündür. Ancak Bitcoin madenciliği oldukça zor, emek ve sabır isteyen bir işlemdir. Bu nedenle Bitcoin’e ulaşmanın en kolay yolu sanal para borsalarıdır. Bitcoin borsası seçiminde oldukça dikkatli ve seçici olunmalıdır. Borsanın arkasındaki kişiler, vaat ettikleri, güvenlik sistemleri gibi birçok konuda neler yaptıkları nasıl çalıştıkları bilinmeli ve buna dönük yatırım borsası seçilmelidir. Aksi takdirde zaman zaman siber saldırılara maruz kalan

Bitcoin borsaları, üyelerini yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle mağdur edebilmektedir. Bunun yanı sıra bazı Bitcoin borsalarında spekülatif değer artışları yada düşüşleri yaşanabilmektedir. Bu durum göz önüne alındığında Bitcoin borsa seçiminde mağduriyetin yaşanmaması için oldukça önemlidir. Pump ya da Dump denilen olayların sık sık yaşandığı bir borsa güvenli bir yatırıma olanak sağlamaz. Bu nedenle Bitcoin borsası seçiminde bu tür olayların en düşük olduğu borsalar seçilmelidir.

Bitcoin Nedir? Bitcoin Çeşitleri Hakkında Bilgiler

Bitcoin Nedir?

Gerçekte hiç olmayan bir tür para birimi olan Bitcoin, dijital ortamda para alış-verişi denilmektedir. Bazıları bunun bir tür gelecek için alternatif olabilecek bir para birimi dese de, bazıları da Bitcoin için yasalar ile desteklenmediğini söylemektedir. Bitcoinin resmi bir kuruluşu olmamakla birlikte herhangi bir bankası da yoktur. Yani elektronik para birimi olarak kullanılır ve bu paraların herhangi bir sahibi yoktur. Herhangi bir bankanın ve devletin para birimi olmadığı için, dünya üzerinde yatırımcı sayısı her geçen gün artıyor. Eğer bitcoinin değeri artmaya devam ederse; talep üzerinde artış olacağı için bu zengin de edebilir. Fakat yine de kesin bir şey söylemek için erken olduğu aşikar.

Bitcoin Nasıl Ortaya Çıktı?

Satoshi Nakamoto tarafından 2008 yıllarında ortaya çıkan ve bir tür deney olarak başlatılan bu sanal para, herhangi resmi kuruluş ve merkez banka olmadan, sadece ülke para birimleri ile birlikte alınıp satılmış olabilen bir tür para transferidir. Bu para birimine dijital değer dersek yanlış olmaz çünkü günümüz için çok büyük bir önem taşımaktadır. Bitcoin’in kısaltması BTC’dir. Gelecek için kağıt paranın değerini kaybedip, paranın dijital ortamda tedavül edebileceğini söyleyenlerin sayısı oldukça fazla. Aynı zamanda bu durumun henüz erken olduğunu, insanların sanal paraya alışmalarının hemen olmayacağını söyleyenlerin sayısı da fazla olduğundan, günümüz için şimdilik sanal paranın hemen kağıt paranın yerine geçmeyeceğini söylersek yanlış olmaz.

Bitcoin Çeşitleri Hakkında Temel Bilgiler

Bitcoin çeşitleri de kripto paralar sayesinde çok fazla duyulmaya başladı. Fakat yine de bitcoin çeşitleri hakkında bir şey söylemek güç çünkü her geçen gün değişmektedir.

Ethereum yani ETH, blockchain gibi geliştirilmiştir ve dijital para birimidir. Merkeziden uzak bir platformdur; Vitalik Buterin tarafından bu sanal para yaratılmıştır. Ripple yani XRP, yine bitcoini geliştirenler tarafından California’da oluşturulmuş ve yine bitcoine en yatkın olan sanal para birimidir. Bu para sistemi para gönderme, havale etme, para çekme gibi yöntemler tarafından kullanılıyor. Ripple da banka olması bu yüzden önemli; bankasız hiçbir şey ifade etmemektedir ve yönetilmemektedir.

Kalorifer Teknikerinin Çalışma Alanları Nedir?

Ön Lisans Şartı

Kalorifer teknikeri olmak için Üniversitelerin iki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olmak şartı aranmaktadır. Lise ve ilköğretim mezunu adaylar kalorifer teknikeri olarak görev yapamazlar.

Kalorifer teknikerinin iki sektörde çalışma imkanı vardır. Yani kalorifer teknikeri kamu sektöründe olduğu gibi özel sektörde de çalışma imkanının olduğu bir meslek dalıdır. Kamu alanında çalışmak için kalorifer teknikeri adayları KPSS’ye girmek durumundadırlar. Söz konusu sınav sonucunda yeterli puan alınarak tekniker olarak atanmak mümkündür. Özel sektörde ise bir sınav söz konusu olmadan adayın kendisi iş bulabilir. Ancak özel sektördeki iş şartları genel olarak kamu sektörüne göre daha çok zorluklar içermektedir.

Kalorifer Teknikeri Ne İş Yapar?

Kalorifer teknikeri kalorifer hakkında gerekli elektronik, mekanik ve otomatik tüm sistemlere hakim olmak zorundadır. Bu bilgilere hakim olmasındaki temel amaç işçinin sağlığı ve güvenliğidir. Bu bilgiler dışında teknikerin el becerisi de olmalıdır. Çünkü gerektiğinde borulara veya kazana delme, kesme ve bunun gibi işlemlerde bulunması gerekecektir. Bu işlerin yanı sıra kalorifer tesisatını kurmak, merkezi sistem kazan bağlantısı yapmak ve merkezi sistem boruları döşemek, ısıtıcı açma ve kapama montajlarını yapmak, gerektiğinde yazı rakam ve temel geometrik çizimler yapmak, gerekli parçaları çizmek, bunların açı ve izdüşümlerini belirlemek gibi görevleri bulunmaktadır. Bu görevleri yerine getiren teknikerin ise teknik bilgiye sahip olması gerekmektedir.