İlk Arabalar Hangi Malzemeler İle Yapılmıştır?

Hayatın olmazsa olmazı olan arabalar hakkında bilinenler oldukça sınırlıdır. 21. YY’da herkes gerek kendi aracını gerekse toplu taşıma araçlarını gün içerisinde çok kez kullanır. Ancak yaşamın bu denli içerisinde olan arabaların nasıl bugüne geldiğini bilen kişi sayısı oldukça azdır.

 Arabaların Tarihi

Tarihine değindiğimizde akla bir çok soru hücum edebilir ancak kesin olarak ‘İlk araba kaç yılında yapılmıştır?’ sorusuna cevap vermeye imkan yoktur. Araba birden bire icat edilmemiş, dünyanın farklı yerlerinde yapılan buluşların bir araya gelmesi ile oluşmaktadır. Özetle modern bir arabadan ziyade belli tarihlerde belirli tarzda arabalar yapılmış fakat o zamanlarda bir motor kullanılmamıştır. O halde ilk arabalar hangi malzemeler ile yapılmıştır?

 İlk Arabaların Yapım Aşaması

Tekerleğin ve kızağın bulunmasıyla basit araç yapımları ortaya çıkmaktadır. İlk çağ kavimleri denildiğinde akla gelen adak heykelcikleri, eski zamanda arkası açık iki tekerlekli savaş arabalarını düşündürmektedir. Motor olmadığından hayvan ya da insan gücü söz konusudur. 9. yüzyılın getirileriyle birlikte arabaların üzeri kapanmış, 1400’lü yıllarda yay makas kullanarak sarsıntıların azaltılması amaçlanmıştır. Yine bu zamanlarda Almanya’da koçu arabaları, Anadolu’da kağnı, Uzakdoğu’da ise çekçek adı verilen arabalar yapılmıştır. 16-17. yüzyıllarda fayton ve kupa yapımı baş göstermiştir.

İlk tekerleğin icadından günümüz arabalarına kadar ki zamandan sonra makine gücü ile çalışan ilk arabanın yapımı 1600’lü yıllara kadar dayanır. Newton’un !680 yılında tasarladığı buharlı makine ile çalışan araba ilk atsız araba anlamına gelen ‘otomobil’ adını almıştır. Tüm bunlar aslında buluşların icatları, ortaya çıkan icatların bir araya gelmesi ile de yeni icatların ortaya çıkması ile olmuştur. Newton’un buharlı makine ile çalıştırdığı ilk arabaya herkes zamanla yeni bir şeyler eklemiş ve bugün kullanılan modern arabalar ortaya çıkmıştır.

One thought on “İlk Arabalar Hangi Malzemeler İle Yapılmıştır?

  1. Fikret Irmak

    bu konuyu derinlemesine araştırmanızı tavsiye ederim bir çok verdiğiniz bilgi doğru ama daha da derinlere inerek şuan üretim yapan markaların o dönemlerden nasıl geçtiğini de bizlere aktarmanızı bekleriz.