Yıllık Sanayı Ve Hizmet İstatistikleri

Ülkemizde sektör paylarının raporlanması TÜİK tarafından yapılmaktadır. 2015 yılında yapılan rapor incelendiğinde sanayi sektörünün, hizmet sektörünün gerisinde kaldığı incelenmektedir. Buna rağmen sektör paylarında en fazla ciroya sahip olan sektör sanayi sektörü olarak belirlenmiştir. Bu demek olmalıdır ki sanayi sektörüne yönelip yatırım yapmak önem teşkil etmektedir.

Rapor incelenmeye devam edildiğinde;

Hizmet istatistikleri % 36,8 ile sektörler arasında birinci sırada olmuş.

Sanayi istihdam oranı ise %28,8 oranıyla hizmet sektörünü takip etmiştir.

Pazar Payı;

Pazar payında cirosu % 15,7 olan hizmet sektörünün% 36,8’ini ulaştırma ve depolama hizmetleri oluşturmaktadır. Hizmet sektöründe ulaştırma ve depolamanın önemi ortaya çıkmaktadır.

Hizmet payları incelendiğinde ulaştırma ve depolamayı sırasıyla;

4 idari ve destek hizmetleri

8 konaklama ve yiyecek

8 bilgi ve iletişim

9 mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler

9 diğer

takip etmektedir.

Hizmet sektörünün istihdam oranında birinci sırada olmasına rağmen yıllık yaptığı cironun az olması bu alan ile ilgili çalışmalar ve maliye politikalarının yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Hizmet Sektörü mü Sanayi mi?

Hizmet sektöründe cironun az olması ve istihdamın fazla olması karlılığı azaltmaktadır. Sanayi sektöründe ise durum tam tersi olarak işlemektedir. Fakat buna rağmen girişimcilik oranına bakıldığında sanayi sektörüne girişim yapan iş adamları son sıralarda yer almıştır. ,8 olarak gerçekleşmiştir. Hizmet sektörü ise düşük cirosuna rağmen %41,7 ile birinci sırada yer almıştır. Yani her gün bir kaç tane hizmet sektöründe şirket kurulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu şirketler kuruldukları hızla yıkılmaktadır. Hizmet sektöründe girdi ve çıktıların tam olarak belirlenmesi ve yanlış yönlendirmeler sonucu balıklama sektöre atlanılması bu sonuçları doğurmaktadır.

Fakat güçlü bir ekonomi için reçete ortada, ülkenin sanayi ve sanayi kollarına yönelmesi, girişimcileri sanayi kollarında desteklemesi ve teşvik etmesi gerekmektedir.